Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!!!!!!!!!!!!!!


Από τις λίγες φορές που βλέπουμε χιόνι στη Κόρινθο! Από μακριά βέβαια πάντα, μια και δεν το στρώνει ποτέ στη πόλη! Για να παίξουμε χιονοπόλεμο πρέπει να πάμε στη Ζήρια πάνω απ' το Κιάτο!!!